МБУДО СШОР № 24 по хоккею имени В.Третьяка

по хоккею имени Владислава Третьяка

16 min naukii i vissh obrazov17 minprosvtshenie

20 spec voenn operaciya

2015.09.09  Postanovlenie o pereimen v MBUDO  708

Сведения об организации

Карта сайта

2024 © МБУДО СШОР № 24 по хоккею имени Владислава Третьяка